شرکت توسعه گستر مهیار با تسلط و تخصص در حوزه وکیل مالیاتی، امور شرکت های بورسی، موضوعات و چیدمان سیستم مالی و خدمات حسابرسی میباشد که همگی در مجموعه های خصوصی  سابقه کاری بالایی داشته که در تصمیم گیریهای جزء و کل مجموعه ها پیشنهادات و راهکارهای سازنده ارائه نموده تا صرفه مجموعه ها لحاظ گردد.
ضمنا پرسنل ماهر و متخصص مالی و مالیاتی تمایل به کار در شرکت های خدمات حسابداری داشته تا از نظر ارتقا حقوقی و شغلی بروز باشند و ارتقا یابند و این شرکت با استفاده از این پرسنل ماهر و متخصص سعی مینماید رضایت کارفرما را جلب نماید.

 

خدمات مالیاتی
 •         وکیل مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و کاهش جرایم مالیاتی
 •         تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی و حضور در دادگاه و تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد
 •         تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات اجاره ، اظهارنامه ارزش افزوده و ارسال گزارش‌ های معاملات فصلی
 •         ارائه مشاوره برای کاهش مالیات و استفاده از معافیت مالیاتی
 •         تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات حقوق و بررسی و رسیدگی به پرونده‌ های مالیاتی
خدمات حسابداری
 •         تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و ارائه گزارشات سود و زیان
 •         ارائه گزارشات مانده مطالبات و بدهی ها به مدیریت شرکت
 •         راه اندازی سیستم مالی و نظارت بر امور
 •         تهیه ترازنامه و تهیه گزارشات مالی معاملات و اجرای استاندارد واحد مالی
خدمات مالی
 •         تهیه و تنظیم گزارشات خرید و فروش و گزارشات مدیریتی، بررسی و تحلیل به صورت تکنیکال
 •         بررسی و مدیریت حساب‌ های تجاری کسب و کار و انجام بررسی‌ مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌ شرکت
 •         ارائه خدمات ارزیابی سهام و عرضه سهام در بورس
 •         اجرای مهندسی مالی با دو هدف بزرگ شدن و افزایش سود شرکت
خدمات حسابرسی
 •         مشاوره حسابرسی و انجام و ارائه گزارشات حسابرسی داخلی
 •         انجام و ارائه گزارشات حسابرسی عملیاتی و انجام حسابرسی برای افزایش سرمایه
 •         انجام و ارائه گزارشات حسابرسی به مراجع مرتبط مانند بانک‌ ها و تهیه گزارشات فصلی
 •         حسابرسی سیستم های حسابداری، مالی، صنعتی و مالیاتی و ارائه راهکار بهبود هریک به صورت مجزا
فهرست